Tabla perfiles tubos rectagulares.xls

TUBO RECTANGULAR
TABLA PESOS-MEDIDAS
Med.kg/ mMed.kg/ mMed.kg/ mMed.kg/ m
20x10x10.4640x20x10.9550x10x1,51.3960x30x1,52.13
20x10x1,50.6640x20x1,51.3950x15x1,51.5260x30x22.8
20x15x1,50.7840x20x21.8250x15x21.9960x30x33.92
20x15x21.0140x20x2,52.1650x20x1,51.6360x30x45.02
25x10x10.5440x20x32.550x20x22.1560x40x1,52.37
25x10x1,50.7845x20x1,51.5250x25x1,51.7660x40x23.13
25x15x1,50.945x20x21.9950x25x22.3160x40x34.42
25x15x21.1645x20x2,52.3550x25x33.1960x40x45.67
30x10x1,50.945x20x32.750x30x1,51.8860x40x56.82
30x15,x1,51.0240x30x1,51.6350x30x22.4870x20x1,52.13
30x15x21.3340x30x22.1550x30x33.4370x20x22.8
30x20x10.7840x30x32.9450x30x44.3770x25x1,52.29
30x20x1,51.1440x30x43.4750x35x1,5270x25x22.86
30x20x21.540x35x1,51.7650x35x22.6470x30x1,52.37
30x25x1,51,,2740x35x22.3150x40x1,52.1370x30x23.13
35x10x1,51.0245x10x1,51.2750x40x22.870x30x34.42
35x15x1,51.1445x15x1,51.3950x40x33.9270x40x1,52.64
35x15x21.545x20x1,51.5260x10x1,51.6370x40x23.45
35x20x1,51.2745x20x21.9960x15x1,51.7670x40x34.91
35x20x21.6545x25x1,51.6360x15x22.3170x40x46.32
35x25x1,51.3945x25x22.1560x20x1,51.8870x50x35.4
35x25x21.8245x30x1,51.7660x20x22.4870x50x46.98
40x10x1,51.1445x35x1,51.8860x25x1,5280x15x1,52.29
40x15x1,51.2745x35x22.4860x25x22.6480x20x1,52.37
Med.kg/ mMed.kg/ mMed.kg/ mMed.kg/ m
80x20x23.1390x50x48.29100x80x513.31120x100x619.66
80x20x34.4290x50x510.09100x80x615.7120x100x722.88
80x30x1,52.64100x20x1,52.94100x80x819.76120x100x1043.16
80x30x23.45100x20,23.92120x30x24.76140x40x410.92
80x30x34.91100x30x24.11120x40x25.09140x60x39.32
80x40x1,52.87100x30x35.89120x40x37.35140x60x412.17
80x40x23.79100x30x47.63120x40x49.59140x60x514.98
80x40x35.4100x40x24.43120x40x511.75140x60x617.68
80x40x46.98100x40x36.38120x60x25.74140x70x412.85
80x40x58.46100x40x48.29120x60x38.33140x70x515.81
80x50x24.11100x40x510.09120x60x410.92140x70x618.67
80x50x35.89100x50x24.76120x60x513.31140x80x310.3
80x50x47.63100x50x36.86120x60x615.7140x80x413.52
80x50x59.27100x50x48.93120x60x819.76140x80x516.64
80x60x24.43100x50x510.92120x80x26.31140x80x619.66
80x60x36.38100x50x612.79120x80x39.32140x80x824.96
80x60x48.29100x60x25.09120x80x412.17140x100x621.42
80x60x510.09100x60x37.35120x80x514.98150x30x25.74
80x60x611.75100x60x49.59120x80x617.68150x50x39.32
90x30x23.79100x60x511.75120x80x721.11150x50x412.17
90x40x24.11100x60x613.73120x80x822.36150x50x514.98
90x50x24.43100x80x25.74120x100x310.3150x100x415.5
90x50x2,55.41100x80x38.33120x100x413.52
90x50x36.38100x80x410.92120x100x516.64
Tabla perfiles tubos rectagulares.xls